ALUBOND FASADE

ALUBOND FASADE

Lice jedne građevine, pored svih izvedenih radova, neupitno definiše fasada i cilj je da bude što privlačnija. Tako je i dobila svoj naziv, upravo od latinske riječi facies, što u prevodu zači lice. Njen zadatak, ipak, nije samo da zadovolji estetske, nego i standarde efikasnosti u borbi sa najrazličitijim rasponima temperatura, te prirodnim nepogodama, ali i požarima. Danas one imaju ogromnu ulogu i u konstrukciji i u energetskoj efikasnosti objekta, jer su se sa razvojem građevinarstva razvijale i fasade. Lijepa, dugotrajna i izdržljiva fasada osigurava kvalitet i sigurnost prostora, poručujući da se iza nje krije udoban i kvalitetan enterijer što je značajan kriterijum svakom investitoru.
Zato fasadu svakako treba da posmatrate kao investiciju u budućnost, a nikako kao trošak.
Naša kompanija Grand trade pridaje važnost svim elementima gradnje, uključujući i odabir fasada. Naš izbor su ALUBOND FASADE, jer bez dileme može da zadovolji sve zahtjeve i standarde savremenog građevinarstva, a arhitektama daje neograničene mogućnosti i kreaciju.
Alubond fasadne panele odlikuje perfekcija u pogledu kvaliteta, dizajna, energetski efikasna gradnja, izdržljivost i ekonomska isplativost.


Alubond fasade spadaju u grupu kasetnih fasada. Osnovnu strukturu čine obostrano postavljeni aluminijumski limovi sa polietilenskim (PE) jezgrom koji su integrisani u sendvič panel procesom kontinuirane koekstruzije. Ovaj materijal je jedini te vrste koji je sačinjen od maksimalnih osam slojeva, što ga ubraja u najkompaktnije u grupi kompozita uopšte. Usled ovoga, pronašao je široku primenu u oblaganju fasada gde su zahtevi za postojanim, otpornim i lako obradivim materijalom najizraženiji.
Jedinstveni su po svojim izvrsnim karakteristikama kao što su čvrstoća, stabilnost, dugovečnost, nezapaljivost, raznovrsnost površina – od boja do reljefa, te savršena lakoća oblikovanja.
Sve veća je i potreba savremenog čoveka da boravi u prirodno osvetljenom okruženju, što ovi paneli neosporno osiguravaju. Da bi se to postiglo u praksi i došlo do idilične radne ili životne atmosfere, potrebno je rešiti nekoliko osnovnih problema: izolaciju, sigurnost, privatnost i estetiku. 
Elegantan dizajn, različiti stilovi, interesantne površine, harmoničnost, iznenađujući efekti svjetlosti – sve ovo i mnogo više postiže se Alubond kompozitnim panelima.
Alubond je laki kompozitni materijal sastavljen od dva aluminijumska lima debljine 0.5 mm sa poliuretanskom ispunom debljine 2-5 mm. Ukupna debljina ploče je od 3-6 mm, a standardne dimenzije ploča su: 1250 × 4000 mm, 1500 × 4000 mm, 1500 × 3200 mm do maksimalne vrijednosti 1575 × 8000 mm.
Bogata je i paleta boja (19 standardnih boja) Alubonda koja omogućava uklapanje u svako okruženje i daje neograničenu slobodu pri dizajniranju.
Odlikuje se velikom tvrdoćom i fleksibilnošću, vodootpornošću, otporan je na udarce, apsorbuje vibracije, otporan je na dejstvo industrijskog zagađenja i potpuno je reciklirajući. Lagan je (4 mm = 5.5 kg/m2), brzo se montira i lako održava.
Zadržava svoje karakteristike na temperaturnom rasponu od -50 °C od +80 °C.

Cilj toplotne zaštite, pritom, nije samo ušteda energije. Cilj je uz uštedu energije stvoriti povoljnu MIKROKLIMU unutrašnjih  prostora, odnosno ugodnost stanovanja. Pod pojmom mikroklime se ne podrazumijeva samo unutrašnja, tzv. sobna temperatura, već i relativna vlažnost unutrašnjeg vazduha, strujanjevazduha, temperatura unutrašnjeg omotača zgrade i slično. Upravo iz tih razloga je bitno odabrati kvalitetne materijale, uključujući i izolaciju koja će činiti slojeve građevinskog dijela. Kvalitetnom toplotnom zaštitom bitno se umanjuju negativni uticaji na konstrukciju (naprezanje – uslijed naglih promjena temperatura, ekstremno visokih ili niskih temperatura, ulaska vlage i vode te razaranje strukture zida – uslijed smrzavanja.), čime se direktno produžuje vijek trajanja građevine.