Lamele 4 , 5

Stambeno poslovni centar

72 stana sa jednom spavaćom sobom

18 stanova sa dvije spavaće sobe 

18 stanova sa tri spavaće sobe

3 stana sa 4 spavaće sobe

5 poslovnih prostora (prizemlje i galerija), kao i 137 garažnih parking mjesta na -3 nivoa

BRUTO POVRŠINA OBJEKTA16.330 m2
KORISNA POVRŠINA OBJEKTA12.995 m2
DIMENZIJE OBJEKTA
LAMELA L425 x 25 m
LAMELA L525 x 20 m
SPRATNOSTP+G+9+Pe

Objekat faze 5

“Telekomunikacije” a.d. RS

Namjena ovog objekta, u cijelosti je poslovna. Dio prizemlja i galerije je projektovan i izveden tako da može naknadno da se pripoji poslovnom dijelu kompleksa faze 2. Ostali dio objekta u cijelosti je projektovan i izveden za potrebe poznatog korisnika – “Telekomunikacije” a.d. RS, za rad za više od 1.500 korisnika.

Nadzemni objekat, faza 5, podijeljen je u tri lamele koje su međusobno odvojene seizmičkom dilatacionom “spojnicom”. Spratnost objekta je različita po lamelama. Lamele 1 i 2 su spratnosti P+G+9+Pe, a lamela 3 je P+G+9. Lamele su međusobno povezane horizontalnim holovima na svim etažama. Vertikalna komunikacija obezbijeđena je liftovima i pomoćnim, protivpožarnim stepeništem u svakoj lameli. Ulazi u objekat su predviđeni na pet mjesta, od kojih je glavni ulaz onaj iz Ulice Vuka Karadžića preko pristupnog platoa.

BRUTO POVRŠINA OBJEKTA22.524 m2
DIMENZIJE OBJEKTA
LAMELA L144,70 x 16,90 m
LAMELA L240,10 x 16,90 m
LAMELA L336,60 x 13,75 m
NAJVIŠA VISINA OBJEKTA45,45 m
BRUTO POVRŠINA OBJEKTA14.625,89 m2
KORISNA POVRŠINA12.322,67 m2
DIMENZIJE OBJEKTA
LAMELA L250 x 20 m
LAMELA L320 x 20 m
SPRATNOSTP+G+7+Pe

Objekat faze 3

Lamele 2 i 3 – poslovni dio stambeno-poslovnog kompleksa

Ispred lamela 2 i 3 je izgrađen kružni tok između ulica Prvog krajiškog korpusa i Svetozara Markovića.